ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง
สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย
สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม
สถานีตำรวจภูธรศรีนคร
สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่
สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง
สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง


แผนที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แผนที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย แบ่งออกเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน
คือ พื้นที่รอบนอกประกอบไปด้วย
โบราณสถาน และวัดต่าง ๆ มากมาย
พื้นที่ภายในคือรอบคูดินหรือกำแพงดิน
ชั้นในสีแดง มีวัดและโบราณสถาน
ที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รามคำแหง วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย
วัดสระศรี พระบรมราชานุเสาวรีย์
พ่อขุนรามคำแหง มหาราช
วัดชนะสงครามฯ และสระตระพัง
จำนวนมาก เป็นพื้นที่ของมรดกโลก

การรักษาความ ปลอดภัยของ
จนท.สายตรวจจักรยาน ภายใน
อุทยานฯ ตลอดเวลา
06.00-18.00
น. ทุกวันไม่มีหยุดสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่าตั้งอยู่ที่ เลขที่ 500 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5569-7088/0-5569-7091 โทรสาร 0-5569-7091

แผนที่จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองเก่า สองตำบล คือ ต.เมืองเก่า ต.วังทองแดงแผนที่รักษาความปลอดภัยในอุทยาน
สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 500 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5569-7088/0-5569-7091 โทรสาร 0-5569-7091

ร.ต.ท.จุมพล พุ่มสิโล งานอำนวยการ ผู้ดูแลระบบ
โทร.08-7845-1789 ที่บ้าน 0-55621-854
หรือ E-mail: [email protected]