สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 500 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5569-7088/0-5569-7091 โทรสาร 0-5569-7091

ร.ต.ต.จุมพล พุ่มสิโล งานอำนวยการ ผู้ดูแลระบบ
โทร.08-7845-1789 ที่บ้าน 0-55621-854
หรือ E-mail: [email protected]