ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง
สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย
สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม
สถานีตำรวจภูธรศรีนคร
สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่
สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง
สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง
สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน 

พ.ต.อ.วิเชียร พรมอุทัย
ผกก.สภ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5569-7088
โทรศัพท์มือถือ 08-6926-9471

 

พ.ต.ท.กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์โชติอุดม
รอง.ผกก.ป.สภ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5569-7088
โทรศัพท์มือถือ 081-3536-6937

 

พ.ต.ท.สุนาด เนียมเกาะเพ็ชร
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5569-7088
โทรศัพท์มือถือ -

 

พ.ต.ท.วินัย ผินอินทร์
สวป.สภ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-5569-7088
โทรศัพท์มือถือ 08-1036-2553สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เลขที่ 500 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ 64210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5569-7088/0-5569-7091 โทรสาร 0-5569-7091

ร.ต.ท.จุมพล พุ่มสิโล งานอำนวยการ ผู้ดูแลระบบ
โทร.08-7845-1789 ที่บ้าน 0-55621-854
หรือ E-mail: [email protected]


l6